dr ROMUALD BIERNAT

Specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej II stopnia, chirurg ogólny. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w 1980 r. Od 3 roku studiów związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej AM w Łodzi w Studenckim Towarzystwie Naukowym. Specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej zdobył w 1984 r. w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej AM w Łodzi prowadzonej przez Prof. Kazimierza Rybińskiego. Tytuł Specjalisty Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej II stopnia otrzymał w 1989 r. jako starszy asystent Kliniki Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w AM Łodzi pod kierownictwem Prof. dr hab. med. Julii Kruk-Jeromin. W 1993 r. odbył staż w International Craniofacial Institute Dallas, Texas USA u Kenneta Salyer'a MD oraz był gościem Prof. Janusza Bardacha w Iowa Uniwersity Iowa City, USA. Uczestnik kursów oraz sympozjów krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.

Aktualnie:
— konsultant chirurgii plastycznej szpitala MSWiA w Łodzi,
— konsultant chirurgii plastycznej w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Onkologicznej piersi szpitala MSW w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii.